30.11.2017 11:24 Wiek: 204 days
Kategoria: Inwestycje

Ciąg komunikacyjny ulic Skłodowskiej-Curie - Chopina - Grunwaldzka został uroczyście otwarty


Symbolicznego przecięcia wstęgi na wyremontowanych drogach dokonali: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński oraz Przewodniczący Rady Miasta Romuald Remiszewski. Ks. dziekan Adam Filarski poświęcił drogę i modlił się o bezpieczeństwo osób korzystających z nowo oddanej inwestycji.

 

W drugiej części spotkania, na sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Burmistrz Grzegorz Mrowiński przedstawił prezentację omawiającą dwie inwestycje miejskie wykonane w latach 2016 i 2017, wyjątkowo istotnych dla mieszkańców, tj. przebudowę Pl. 1 Maja, ul. Pocztowej oraz ul. Skłodowskiej na odcinku od Pl. 1 Maja do ul. Pocztowej oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie - Chopina - Grunwaldzka.

 

 

Na uroczystości obecni byli również: Zastępca Burmistrza Andrzej Wiśniewski, wykonawca otwieranej inwestycji Ryszard Zieja, inspektor nadzoru Andrzej Dusiński, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Jerzy Cybulski, członkowie Rady Miasta Działdowa, przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych za realizowane inwestycje oraz dyrektorzy miejskich jednostek.

 

 

Projekt pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie - Chopina - Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną" otrzymał dofinansowanie ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".