05.04.2018 14:04 Wiek: 18 days
Kategoria: Informacje bieżące, Rozmaitości

Brak wody zdatnej do picia na ul. Traugutta


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu dzisiejszym firma budująca sieć kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta uszkodziła sieć wodociągową i uniemożliwiła dostawę wody do części odbiorców (na ul. Traugutta)

 

Do naprawy sieci przystąpiono niezwłocznie, jednak nie można dokładnie określić terminu jej zakończenia. Po naprawie oraz wykonaniu czynności chlorowania i płukania sieci woda zostanie pobrana do badań laboratoryjnych. Wznowienie dostawy wody zdatnej do spożycia przez ludzi nastąpi po otrzymaniu z laboratorium pozytywnych wyników z badań jakości wody.

 

Do tego czasu, po usunięciu awarii, nastąpi wznowienie dostawy wody z instalacji wodociągowej z przeznaczeniem do celów socjalno-gospodarczych. Do celów spożywczych woda dostarczana będzie beczkowozem, którą przed spożyciem należy przegotować. Sprawozdanie z badań jakości wody otrzymamy nie wcześniej jak w połowie przyszłego tygodnia.

 

O wynikach i dalszym postępowaniu będą Państwo powiadamiani na bieżąco. Telefon kontaktowy: 23/697-35-17. Wszelkie informacje umieszczane będą na stronie internetowej: www.pgkim.com.pl .