23.11.2017 14:58 Wiek: 209 days
Kategoria: Edukacja, Historia

Raut patriotyczny, czyli radość z niepodległości

10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego mieliśmy zaszczyt podsumować w bardzo zacnym gronie nasz szkolny projekt - Niepodległa 2017 pod hasłem: "Mamy powody do radości, bo zbliża się 100 lat niepodległości". Uroczystość w formie rautu patriotycznego prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, absolwenci naszej szkoły.


Celem projektu było uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ukazanie twórczego środowiska szkolnego - otwartego na świat i zachodzące w nim zmiany, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.

Koordynatorki projektu, pani Hanna Cierkowska i Joanna Zakrzewska, czuwały nad sprawnym przebiegiem wszystkich zaplanowanych działań. Projekt rozpoczął się już w październiku. Do wspólnych działań zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkolnej społeczności oraz rodzice. Uczniowie mogli min. wziąć udział w seansie filmowym , "1918 minut z filmem historycznym", zrobić kokardy narodowe z seniorami, wykonać prace plastyczne i replikę czołgu z I wojny światowej.

Raut niepodległościowy to okazja, żeby podsumować nasze działania. Efekty mogliśmy oglądać podczas spotkania. Były prace plastyczne uczniów, pięknie zaśpiewane pieśni legionowe przez naszych chórzystów oraz zespół ludowy Uzdowianki. Uczniowie, przygotowani przez panią Joannę Kolk, przepięknie zatańczyli mazura. Nie mogło się obejść bez czytania naszej epopei narodowej: fragmenty "Pana Tadeusza" przeczytał Burmistrz Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński, pani Renata Buczyńska, Starosta Działdowski Marian Janicki, uczennica naszej szkoły Marta Dembińska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie Joanna Karaszewska.

Na zakończenie - zgodnie z wezwaniem gospodarza uroczystości, powtarzając za wieszczem, rozbrzmiało zaproszenie do poloneza pokoleniowego. Pani dyrektor Joanna Karaszewska zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek przygotowywany i obsługiwany przez uczniów Zespołu Szkół w Malinowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i udział w tak radosnym wydarzeniu, jakim jest odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Informacja: Szkoła Podstawowa nr 3