12.04.2018 14:52 Wiek: 11 days
Kategoria: Informacje bieżące, Imprezy, Kultura

Festiwal Piosenki Polskiej


15 maja 2018 roku w sali widowiskowej MDK w Działdowie przy ul. Jagiełły 13, odbędzie się finał powiatowy, kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej. Kwalifikacje do udziału w finale powiatowym otrzymają laureaci eliminacji miejsko-gminnych. Eliminacje miejskie dla mieszkańców Działdowa, odbędą się 09 maja br. o godz.10.00, w sali teatralnej MDK, przy ul. Wolności 64.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy VII szkół podstawowych i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Karta zgłoszenia i Regulamin konkursu znajdują się na stronie www.mdkdzialdowo.pl