06.12.2017 09:23 Wiek: 196 days

Honorowi Dawcy Krwi

Już tradycyjnie w dniach 22 - 26 listopada każdego roku obchodzimy Dni Honorowych Dawców Krwi. 2 grudnia 2017 roku Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie zorganizował, tym razem w Domu Nauczyciela, uroczystą Galę, na której wręczano odznaczenia, odznaki, statuetki, wyróżnienia i podziękowania.


Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Radna Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego - Teresa Nowakowska, Wicestarosta  Działdowski - Marian Brandt, Burmistrz Miasta Działdowo - Grzegorz Mrowiński, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark - Janusz Bielecki Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie - Andrzej Karski, Prezes HeinzGlas - Ella Grunefeld, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jan Florek, Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie - mjr. Marek Bartnicki, Honorowy Członek PCK - Bogdan Ulatowski,  przedstawiciele Klubów Honorowych Dawców Krwi z  Lidzbarka, Gródek,  Rybna, Działdowa i Służb Mundurowych oraz opiekunowie i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Z uwagi, iż w dniu 5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w uroczystości udział wzięła opiekunka Szkolnego Koła PCK w Burkacie  - Małgorzata Ulatowska. Uroczystości uświetniły występami dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupie a jeszcze bardziej uroczystego charakteru nadały mu posiadane przez oddział sztandary klubów HDK w Działdowie i Lidzbarku.

 

Galę otworzył Wiesław Ruciński - Wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK wprowadzając sztandary i podając komendę do odśpiewania hymnu, następnie Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie - Jerzy Giezek, przywitał zebranych i krótko opowiedział o działaniach oddziału po czym przystąpiono do uhonorowania zasłużonych krwiodawców, działaczy i wolontariuszy:

 

Za wieloletnią pracę i wsparcie działań PCK, Kapituła Odznaki Honorowej PCK przyznała odznakę III stopnia Małgorzacie Ulatowskiej z Szkoły Podstawowej w Burkacie i Małgorzacie Piotrowicz z Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie zaś IV stopnia: Krystynie Mrowińskiej, Andrzejowi Bartoszewicz, Grzegorzowi Czajka i Sylwestrowi Kasprowicz.

 

Za bezinteresowne oddawanie krwi Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (po oddaniu 18l. krwi) otrzymał: Kazimierz Buńko,

 

II stopnia (po oddaniu 12l. krwi mężczyźni i 10l.krwi kobiety) Bartosz Nowakowski i Mateusz Sierdziński, zaś III stopnia (po oddaniu 6l.krwi) Arkadiusz Orliński i Adrian Osowski.

 

Ponadto Zarząd OR PCK w Działdowie statuetkami za wieloletnie wsparcie działań OR PCK w Działdowie wyróżnił:

 

Zenona Jakubowskiego właściciela firmy INŻBUD w Działdowie i Dawida Jakubowskiego.

 

Za wzorową pracę w wolontariacie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża specjalną statuetką wyróżniono: Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie, Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Burkacie i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Słupie oraz nagrodami rzeczowymi wolontariuszy: Patryka Kuchcińskiego, Filipa Krzyżaka, Piotra Antczak, Michała Lubaszewskiego i Filipa Kalisz z Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie.

 

Za wzorową zaangażowanie w rozwój honorowego krwiodawstwa Zarząd OR PCK w Działdowie wyróżnił statuetkami niżej wymienione kluby: Klub HDK PCK w Lidzbarku, Klub HDK PCK Służb Mundurowych Miasta Działdowo, Klub HDK PCK przy OSP w Gródkach, Klub HDK PCK im. Z. Guzowskiego w Działdowie oraz Klub HDK PCK przy Zespole Szkół w Rybnie.

 

Mając na uwadze modelową współpracę z samorządami, które od lat wspierają działalność naszego oddziału w zakresie honorowego krwiodawstwa, propagowania idei czerwonokrzyskich i wolontariatu Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie wyróżnił odznaką i specjalnym podziękowaniem: Wicestarostę Powiatu Działdowskiego - Mariana Brandta a także krwiodawców i sympatyków krwiodawstwa: Wiesława Spychalskiego, Janinę Zyznowską, Teresę Cegiełkę, Dorotę Borkowską, Andrzeja Józefowicza, Jerzego Mioduszewskiego i Krzysztofa Welenca.

 

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować sponsorom naszego spotkania, a mianowicie: Teresie Nowakowskiej, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Lidzbarku, Zarządowi firmy Heinz Glas, właścicielom firm: "Ajga", właścicielowi firmy "Techmor", właścicielowi firmy "Eltrim"oraz prezesom firmy "Tossa".

 

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie okazuje wszystkim krwiodawcom i wolontariuszom szacunek, wdzięczność i składa gorące podziękowania za Waszą humanitarna postawę. Wasze zaangażowanie oraz postawa pozwalają sądzić, że dzielicie się swoja miłością z drugim człowiekiem i okazujecie najwyższe wartości moralne.

 

Informacja: Joanna Derbin