05.09.2017 09:21 Wiek: 288 days
Kategoria: Kultura

Akcja Narodowe Czytanie 2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie


Akcja Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Sienkiewicza, "Lalkę" Prusa, "Quo vadis" Sienkiewicza. W tym roku w wyniku głosowania internetowego zwyciężyło "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

 

Nasza Biblioteka po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowe Czytanie, którą patronatem objęli Burmistrz Miasta Działdowa Grzegorz Mrowiński oraz Starosta Działdowski Marian Janicki. Partnerami całej akcji byli: Miejski Dom Kultury, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły, Szkoła Podstawowa nr 2 im Królowej Jadwigi, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego, Zespół Szkół nr II im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół w Malinowie, Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, Stowarzyszenie "Wolność od strachu", Areszt Śledczy, Hufiec Działdowo Związku Harcerstwa Polskiego, Młodzieżowa Rada Miasta, Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

 

Gości powitaliśmy po staropolsku chlebem i solą. Potem każdy z partnerów czytał fragment utworu, który zredagowała Pani Elżbieta Zakrzewska. Z genezą utworu zapoznała nas Pani Magdalena Bartołd. Po czytaniu była okazja przekąsić weselnej strawy i otrzymać pamiątkową pieczęć z akcji. Dziękujemy wszystkim za przybycie!

 

 

Informacja: Miejska Biblioteka Publiczna