03.08.2017 12:34 Wiek: 227 days
Kategoria: Kultura

Odwiedziny TVP3


27 czerwca od godz. 9:00 TVP 3 Kraków nagrywała film dokumentalny o Dyskusyjnych Klubach Książki działających przy naszej bibliotece. DKK dla seniorów - słuchaczy UTW, którego moderatorem jest Ewa Sotomska oraz DKK dla osadzonych w Areszcie Śledczym, którego moderatorem jest Justyna Lytvyn. Dodatkowo o swojej roli w klubie opowiedzieli Marian Odachowski i Agnieszka Smolicz. Nad całością czuwała reżyser Marta Węgiel - autorka reportaży, wywiadów i filmów dokumentalnych o ludziach kultury m.in. Sławomirze Mrożku, Stanisławie Celińskiej, Jerzym Stuhrze, Jerzym Bińczyckim, Janie Nowickim, Joannie Chmielewskiej.

Materiał zostanie wyemitowany na jesieni tego roku. Było to dla nas ogromne wyróżnienie, gdyż z 75 klubów działających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego wybrano właśnie nasze dwa kluby.

Informacja: Miejska Biblioteka Publiczna