27.07.2017 11:24 Wiek: 328 days
Kategoria: Historia, Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie, Inwestycje

Remont zamku w Działdowie można oglądać na żywo

Coraz większego rozmachu nabierają prace remontowe na zamku w Działdowie. Dla osób zainteresowanych śledzeniem postępów w budowie, na obiekcie została umieszczona kamera, która pozwala na oglądanie jej na żywo.


Wykonawcą tej, jednej z najważniejszych w historii miasta inwestycji jest firma Kamaro z Sopotu. Całkowity koszt realizacji to 10 900 000 zł, z czego 6 500 000 zł stanowi dofinansowanie przyznane miastu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Robotom poddane zostanie skrzydło gotyckie zamku, mury wraz z dziedzińcem oraz elementy skrzydła południowo-zachodniego. W wyniku przeprowadzonych prac udostępnione zostaną powierzchnie przeznaczone na przestrzeń wystawienniczą/muzealną z ekspozycjami stałymi oraz czasowymi, inne funkcje kulturalne i turystyczne oraz zaplecze do obsługi zwiedzających, informacja turystyczna oraz sklepik z pamiątkami. Na podniesionych do wysokości pierwszego piętra murach kurtynowych powstanie trakt, prowadzący do tarasu widokowego w miejscu baszty narożnej. Zrekonstruowane zostaną drewniane krużganki, a na dziedzińcu stanie scena przeznaczona na organizację wydarzeń kulturalnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 r.

Zapraszamy do oglądania remontu zamku na on-line:
http://ipcamlive.com/5937fd6d3e9d3