14.06.2017 13:40 Wiek: 346 days

Wspólne porządkowanie cmentarza


Ks. Waldemar Kurzawa, duszpasterz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Działdowie, zaprasza wszystkie chętne osoby do pomocy przy porządkowaniu Cmentarza Ewangelickiego przy ul. Księżodworskiej w Działdowie.

Sprzątanie zaplanowano na dzień 17 czerwca 2017 r. o godz. 9.00.

Z historii cmentarza:
Pierwsza wzmianka źródłowa na temat cmentarza przy obecnej ul. Księżodworskiej pochodzi z 1666 r. Od 1800 r., po zamknięciu cmentarza przy ówczesnym kościele ewangelickim (pl. Biedrawy), stał się on główną nekropolią miejską. W 1812 r. rozszerzono go i otoczono murem. W 1913 r. według projektu architekta Klausa wybudowano na przyległym do cmentarza ogrodzie Schmaglowskiego kaplicę, która została zniszczona podczas pierwszej wojny światowej. Cmentarz oficjalnie zamknięto w 1979 r.