24.11.2016 15:33 Wiek: 2 yrs
Kategoria: Inwestycje, Historia, Kultura, Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie

Podpisanie umowy na zagospodarowanie zamku w Działdowie

24 listopada 2016 r. w sali gotyckiej części zamku w Działdowie odbyło się podpisanie niezwykle ważnej dla naszego miasta umowy. Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Miasta Działdowa Grzegorz Mrowiński złożyli podpisy pod umową o dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie".


Dzięki decyzji o przyznaniu Gminie-Miastu Działdowo dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, już wkrótce zamek w Działdowie doczeka się renowacji. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 8.373.880,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 6.475.998,98 zł.

 

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną prace remontowe i renowacyjne, instalacyjne i wykończeniowe (adaptacyjne). Robotom poddane zostanie skrzydło gotyckie zamku, mury wraz z dziedzińcem oraz elementy skrzydła południowo zachodniego. W wyniku przeprowadzonych prac udostępnione zostaną powierzchnie przeznaczone na przestrzeń wystawienniczą/muzealną zamku, inne funkcje kulturalne i turystyczne oraz zaplecze do obsługi zwiedzających, informacja turystyczna oraz sklepik z pamiątkami.


Na podpisanie umowy do siedziby Urzędu Miasta w Działdowie przybyli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego Pan Patryk Kozłowski, Radna Semiku Wojewódzkiego Pani Teresa Nowakowska, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Pan Zbigniew Cieciuch, Dyrektor Gabinetu Marszałka Pan Zygmunt Kiersz, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie Pan Zbigniew Ciechomski, Dyrektor Biura Polityki Informacyjnej Gabinetu Marszałka Pani Ewa Labes-Kunicka, Radni Miasta Działdowa, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Przedstawiciele Pracowni Rewaloryzacji Architektury "NOWY ZAMEK" - Pani Joanna Krzemińska, Pan Przemysław Woźniakowski oraz Działdowianin dr Wojciech Wółkowski oraz przedstawiciele mediów.